Zapowiedź: premier Morawiecki podczas szczytu Grupy V4 o współpracy w UE w związku z pandemią i o sytuacji na Białorusi


Premier Mateusz Morawiecki spotka się 11 września w Lublinie z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Będzie to drugie spotkanie wysokiego szczebla podczas polskiej prezydencji w Grupie V4. Poprzednie odbyło się 3 lipca w Warszawie i symbolicznie zainaugurowało polskie przewodnictwo.

Rozmowa premierów będzie dotyczyć:

  • sytuacji po wyborach prezydenckich w Białorusi,
  • polityki wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Rosją,
  • walki z pandemią COVID-19 oraz przygotowania do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej 24-25 września br.

Współpraca w ramach UE w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19

Partnerzy w ramach Grupy V4 będą dążyć do wypracowania wspólnych propozycji dotyczących m.in.  tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu i granic. W obecnej sytuacji epidemiologicznej jednym z priorytetów jest znalezienie równowagi między zdrowiem publicznym a swobodą przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej.

Partnerstwo wschodnie

Dla Polski zawsze ważne było utrzymanie partnerstwa wschodniego, bo to część europejskiej polityki sąsiedztwa. Dlatego powinno ono pozostać strategicznym elementem polityki sąsiedztwa UE. Jakie instrumenty wykorzystać do wspierania społeczeństwa obywatelskiego w krajach PW – to jeden z tematów planowanych rozmów, szczególnie w kontekście obecnej sytuacji na Białorusi.

Spotkanie premiera z przedstawicielami Białoruskiej Rady Koordynacyjnej

Ponadto premier Mateusz Morawiecki podzieli się ze swoimi partnerami z V4 rezultatami rozmowy, którą odbył z przedstawicielami Białoruskiej Rady Koordynacyjnej 9 września. Szef polskiego rządu spotkał się wtedy z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską oraz Pawiełem Łatuszką i Wolhą Kawalkawą. Sytuacja na Białorusi, uwolnienie więźniów politycznych i wspieranie społeczeństwa obywatelskiego to główne tematy rozmów.

Posiedzenie Rady Europejskiej

Przywódcy będą mieli również okazję do wymiany opinii przed zaplanowaną na 24-25 września nadzwyczajną Radą Europejską. Szef polskiego rządu wniósł na agendę spotkania również temat sytuacji na Białorusi i w Rosji.

Planowany szczyt RE poza unijną polityką zagraniczną (Chiny, Turcja, a także ostatnie wydarzenia w zakresie wschodniego wymiaru polityki sąsiedztwa) poświęcony będzie także kwestiom gospodarczym (w tym rynek wewnętrzny, działania na rzecz odbudowy gospodarczej po kryzysie wywołanym COVID 19, agenda cyfrowa oraz polityka przemysłowa). Podczas RE premier Mateusz Morawiecki poruszy także kwestie związane z sytuacją na Białorusi.

Piotr Müller, Rzecznik Prasowy Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego.