Zgoda na wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego dla RONAL Polska Sp. z o.o. z tytułu realizacji inwestycji "Budowa fabryki felg aluminiowych do pojazdów samochodowych w Wałbrzychu", przedłożony przez ministra gospodarki

Zgoda na wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego dla RONAL Polska Sp. z o.o. z tytułu realizacji inwestycji "Budowa fabryki felg aluminiowych do pojazdów samochodowych w Wałbrzychu", przedłożony przez ministra gospodarki.


Firma Ronal jest jednym z największych na świecie dostawców felg aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Jej udział w rynku Unii Europejskiej sięga prawie 30 proc.

Ronal zamierza wybudować w Wałbrzychu fabrykę felg. Znajdzie w niej zatrudnienie 350 osób, co dla tego miasta jest korzystne ze względu na wysoką stopę bezrobocia, które pod koniec listopada 2011 r. wyniosło 18,4 proc. Miedzy innymi to oraz renoma firmy zdecydowały o wysokości grantu na zatrudnienie - 2 285 000 zł.

Wsparcie w formie grantu inwestycyjnego ma wynieść 11 988 000 zł. Z uwagi na wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji, maksymalna dopuszczalna wysokość pomocy publicznej wynosi 115,6 mln zł. Łączne nakłady budżetu państwa w latach 2012-2013 (zakładając pełną realizację parametrów inwestycji) wyniosą 14 273 000 zł.

Realizacja wszystkich zobowiązań inwestycyjnych projektu (deklarowane nakłady 
i utworzenie 350 nowych miejsc pracy) w okresie 7 lat (okres realizacji inwestycji plus 5 lat) oznacza, że do budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego może wpłynąć 143,6 mln zł. Kwota ta przekracza wielkość całkowitej dopuszczalnej pomocy publicznej.


Zobacz także