Zgoda na wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego dla Capita (Polska) Sp. z o.o. z tytułu realizacji inwestycji "Centrum Outsourcingu w Krakowie", przedłożony przez ministra gospodarki

Zgoda na wniosek dotyczący udzielenia wsparcia finansowego dla Capita (Polska) Sp. z o.o. z tytułu realizacji inwestycji "Centrum Outsourcingu w Krakowie", przedłożony przez ministra gospodarki.


Firma Capita to największy dostawca usług outsourcingu w Wielkiej Brytanii. Jej udział w rynku sięga 27 proc., a w ostatnich pięciu latach odnotowała dwukrotny wzrost liczby zatrudnionych. Firma posiada również certyfikaty ISO 14000 i ISO 20000. Angażuje się ponadto w działalność związaną z rozwojem lokalnych społeczności.

Centrum Outsourcingu w Krakowie zajmie się wielojęzyczną obsługą europejskich klientów grupy w wielu obszarach. Ma być ponadto pierwszą tego typu firmą na terenie Europy kontynentalnej.

Dzięki utworzeniu Centrum zatrudnienie znajdzie 450 osób, w tym 432 
z wykształceniem wyższym.

Oprócz wsparcia przewidzianego "Programem wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020" inwestor będzie korzystać ze zwolnienia z podatku CIT w związku z prowadzeniem działalności na terenie krakowskiej SSE.

Działalność Centrum przyniesie pozytywne skutki dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Według szacunków, w ciągu 3 lat trwania programu wieloletniego oraz 5 kolejnych lat od momentu utworzenia ostatniego miejsca pracy, wpływy do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wyniosą prawie 12 mln zł.


Zobacz także