Zbiorcza informacja o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w celu oceny potencjalnej skali pomocy publicznej, przedłożona przez ministra finansów.

Zbiorcza informacja o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. w celu oceny potencjalnej skali pomocy publicznej, przedłożona przez ministra finansów.


Łączna kwota zaległości na koniec roku 2010 wyniosła 61 191 mln zł. Najwyższy udział w tej kwocie mają zobowiązania wobec organów skarbowych – 24 787 mln zł (40,51 proc.) oraz zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (chodzi o wpłaty na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych), które wyniosły 21 089 mln zł (34,46 proc.).

Zaległości wobec jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. wyniosły 3 984 mln zł (6,51 proc. ogółu zaległości).
Z informacji wynika, że największe zaległości we wpłatach należnych świadczeń mają przedsiębiorcy w 3 województwach: mazowieckim – 11 555 mln zł, śląskim – 11 407 mln zł oraz wielkopolskim – 6 767 mln zł. Zaległości te kumulują 48,58 proc. kwoty zaległości wynoszącej 61 191 mln zł.

Najwyższe zaległości w 2010 r. - w wysokości 33 819 mln zł (55,27 proc. całości) - odnotowano w dziale „podatki i opłaty stanowiące dochód budżetu państwa“. Wysoki poziom zaległości dotyczy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 21 089 mln zł. Łącznie oba typy zaległości wynoszą 89,73 proc.

W dokumencie uwzględniono zaległości generowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Chodzi zarówno o przedsiębiorców posiadających osobowość prawną i spółki nie posiadające tej osobowości, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na strukturę własności czy charakter zobowiązań punlicznoprawnych.
Informację o stanie zaległości przygotowano na podstwie danych zbiorczych przekazanych przez organy właściwe do poboru należności (np. ZUS, urzędy skarbowe).


Zobacz także