Założenia do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Założenia do ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim, przedłożone przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Zgodnie z założeniami, do projektu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim zostaną wdrożone przepisy dyrektywy Komisji 2011/90/WE z 14 listopada 2011 r.

Zawiera ona dodatkowe kryteria niezbędne do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytów na czas nieokreślony lub kredytów spłacanych w całości w powtarzających się okresach. Zdaniem projektodawców, obecne przepisy nie oddają rzeczywistej sytuacji na rynku.

Do projektu nowelizacji ustawy będą wdrożone rozwiązania dotyczące m.in.:
• umów o kredyt odnawialny innych niż umowa o kredyt na rachunku bieżącym;
• umów o kredyt innych niż umowy o kredyt na rachunku bieżącym;
• umów o kredyt odnawialny, dla których nie można ustalić terminu lub kwoty spłaty kapitału, bądź jeśli data zawarcia umowy nie jest znana.


Zobacz także