Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianę postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10 października 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez minis

Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zmianę postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 10 października 2008 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Wniosek dotyczy zwiększenia polskiego kontyngentu wojskowego w Afganistanie o 400 żołnierzy. Obecnie przebywa tam 1 600 naszych żołnierzy, a od 15 kwietnia br. ma ich być 2000. Dodatkowo 200 żołnierzy ma być w odwodzie strategicznym w Polsce, z możliwością krótkotrwałego ich użycia w Afganistanie.

Zwiększenie polskiego kontyngentu w Afganistanie wynika z potrzeby podniesienia poziomu bezpieczeństwa naszych żołnierzy. Polska od jesieni 2008 r. ponosi wspólnie ze stroną afgańską odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stabilizację w prowincji Ghazni. Z kolei, wojska amerykańskie planują intensywne działania w dystryktach sąsiadujących z tą prowincją, co może spowodować wzrost zagrożenia atakami terrorystycznymi ze strony afgańskich Talibów w Ghazni. Dodatkowo, od kwietnia polski kontyngent przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie międzynarodowego portu lotniczego w Kabulu. Polscy żołnierze będą też podejmować działania, które umożliwią zorganizowanie w Afganistanie bezpiecznych wyborów prezydenckich, zaplanowanych na sierpień br.

Wydatki związane ze zwiększeniem polskiego kontyngentu w Afganistanie wyniosą ok. 35,08 mln zł (koszty osobowe dodatkowych 400 osób). Zostaną one pokryte z budżetu resortu obrony narodowej.


Zobacz także