Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej

Rada Ministrów skierowała wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


W misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich weźmie udział Polski Kontyngent Wojskowy ORLIK 5. Będzie liczył do 100 żołnierzy i pracowników wojska, wyposażonych w 4 samoloty MIG-29 wraz z niezbędnym uzbrojeniem i sprzętem. Misja będzie trwała od 15 kwietnia do 15 września 2014 r. Gotowość jej wsparcia zadeklarowały USA, Wielka Brytania, Dania i Francja.

Głównym celem działań jest patrolowanie i niedopuszczanie do naruszenia przestrzeni powietrznej Estonii, Litwy i Łotwy oraz udzielanie pomocy samolotom wojskowym
i cywilnym w sytuacjach awaryjnych. Bazą sił sojuszniczych jest Szawle na Litwie.

Misja nadzoru przestrzeni powietrznej prowadzona jest w systemie rotacyjnym, czyli czteromiesięcznych dyżurów pełnionych przez kolejne państwa sojusznicze. Polscy żołnierze pełnili już czterokrotnie takie dyżury, były to lata: 2006, 2008, 2010 i 2012.

Na wydatki związane z użyciem Polskiego Kontyngentu Wojskowego ORLIK 5
w misji nadzoru przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, z budżetu MON przeznaczono 7.860 tys. zł.


Zobacz także