Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, przedłożony przez ministra

Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie, przedłożony przez ministra obrony narodowej


Wniosek dotyczy przedłużenia okresu użycia polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Bośni i Hercegowinie o kolejne pół roku - do końca 2012 r. Termin pobytu polskich żołnierzy w tym rejonie upływa z końcem czerwca br. Liczebność kontyngentu nie zmieni się, nadal będzie on liczył do 300 żołnierzy i pracowników wojska.

Polski Kontyngent Wojskowy (PKW), tak jak obecnie, będzie wchodził w skład Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód w Siłach Międzynarodowych w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Będzie działał w Kosowie i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, a jego głównym celem będzie nadzorowanie przestrzegania porozumienia pokojowego w Kosowie. Będzie go można użyć w Bośni i Hercegowinie w celu wzmocnienia Sił Unii Europejskiej, które działają na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w tych państwach.

Żołnierze PKW będą monitorowali respektowanie porozumień i traktatów międzynarodowych. Kontyngent zajmie się realizacją działań manewrowych, w tym demonstrowaniem militarnej obecności Sił Międzynarodowych w Kosowie oraz organizowaniem posterunków kontrolnych w celu przeciwdziałania działalności przestępczej i kryminalnej. Zadaniem polskich żołnierzy będzie także wspieranie pomocy humanitarnej i monitorowanie strefy przygranicznej.

W budżecie MON zaplanowano wydatki w wysokości ok. 16.385 tys. zł na użycie (od lipca do końca 2012 r.) polskiego kontyngentu wojskowego w Siłach Międzynarodowych.


Zobacz także