wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT

Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Na mocy postanowienia prezydenta z 19 grudnia 2014 r. żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW), uczestniczący w misji RESOLUTE SUPPORT, mogą przebywać w Afganistanie do 30 czerwca 2015 r. Misja w tym państwie rozpoczęła się 1 stycznia 2015 r. i będzie kontynuowana. Z tego względu Rada Ministrów wnosi do prezydenta o przedłużenie obecności PKW od 1 lipca do końca grudnia 2015 r.  Polski Kontyngent Wojskowy będzie liczył do 200 żołnierzy i pracowników wojska. Zostanie operacyjnie podporządkowany Naczelnemu Dowódcy Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie. Głównym zadaniem PKW będzie doradztwo, bez angażowania żołnierzy w działania bojowe, w tym:

  • doradztwo na szczeblu strategicznym i operacyjnym afgańskim instytucjom podległym Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych;
  • doradzanie 201. i 203. Korpusowi Afgańskiej Armii Narodowej, siłom specjalnym afgańskich sił terytorialnych, Narodowym Siłom Policji Afgańskiej i Regionalnemu Centrum Koordynacji;
  • zapewnienie ochrony doradcom w trakcie realizacji zadań i ochrona bazy;
  • doraźna ochrona konwojów logistycznych.

Misja RESOLUTE SUPPORT ma charakter doradczo-szkoleniowy, a jej zasadniczym celem jest przygotowanie dowództw afgańskich sił obrony narodowej i bezpieczeństwa oraz instytucji podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych do samodzielnego i profesjonalnego kierowania oraz zarządzania w celu efektywnego zapewnienia bezpieczeństwa w Afganistanie.

Na wydatki związane z udziałem PKW w misji RESOLUTE SUPPORT przeznaczono 35,56 mln zł, które zostaną sfinansowane z budżetu MON.


Zobacz także