Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej

Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej


Rząd zwraca się do prezydenta o przedłużenie pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie – od 14 października 2012 r. do 13 kwietnia 2013 r. (termin pobytu polskich żołnierzy w tym kraju upływa 13 października 2012 r.) PKW będzie liczył do 1800 żołnierzy i pracowników wojska, odwód strategiczny to 200 żołnierzy w Polsce z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Afganistanie. Oznacza to zmniejszenie liczebności kontyngentu o 700 osób. Redukcja ta wynika z uzgodnionej przez prezydenta i rząd strategii, zawartej w dokumencie „Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014” z września 2011 r.

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF). Zapewnia bezpieczeństwo w prowincji Ghazni, w tym ochronę odcinka drogi Kabul-Kandahar oraz drogi Ghazni-Sharana. Polscy żołnierze zajmują się także szkoleniem afgańskich sił bezpieczeństwa oraz wspieraniem afgańskich władz i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej. Zadaniem polskiego kontyngentu jest również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych poprawiających sytuację życiową lokalnej społeczności. Nie bez znaczenia jest też wspieranie organizacji międzynarodowych i pozarządowych w udzielaniu pomocy humanitarnej.

Planowane wydatki MON związane z użyciem kontyngentu w 2012 r. wyniosą ok. 502,894 mln zł (w tym 417,397 mln zł koszty bieżące), a w 2013 r. – ok. 531,1 mln zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 374,9 mln zł).


 


Zobacz także