Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

Wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Polski Kontyngent Wojskowy (PKW) będzie działał, jak dotychczas, na obszarze Islamskiej Republiki Afganistanu w okresie od 14 października 2008 r. do 13 października 2009 r. Od 14 października 2008 r. zmieni się jego struktura, utworzone będą Polskie Siły Zadaniowe, a PKW przejmie odpowiedzialność za prowincję Ghazni. Przewiduje się ponadto, że od kwietnia 2009 r. do października 2009 r. PKW przejmie odpowiedzialność za funkcjonowanie Portu Lotniczego w Kabulu. Zadanie to rotacyjnie wypełniają państwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa.

Żołnierze polscy będą zapewniać bezpieczeństwo w prowincji Ghazni, w tym ochraniać drogę Kabul-Kandahar, szkolić personel afgańskich sił bezpieczeństwa, wspierać afgańskie władze oraz administrację lokalną, pomagać lokalnej społeczności oraz działać na rzecz międzynarodowych i pozarządowych organizacji niosących pomoc humanitarną.


Zobacz także