Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, przedłożony prz

Wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, przedłożony przez ministra obrony narodowej.


Rząd wnosi o przedłużenie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego, liczącego do 50 żołnierzy i pracowników wojska, w Bośni i Hercegowinie o kolejny rok, czyli od 19 listopada 2011 r. do 18 listopada 2012 r. Polski kontyngent wykonuje w tym rejonie działania związane ze szkoleniem sił wojskowych Bośni i Hercegowiny, monitoruje bezpieczeństwo oraz współpracuje z władzami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Polski Kontyngent Wojskowy bierze udział w operacji Althea prowadzonej przez Unię Europejską w rejonie Bałkanów. Operację prowadzą siły UE (EUFOR) na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ z lipca 2004 r. Rezolucja ta była w kolejnych latach odnawiana. Podstawą do działań jest Ramowe Porozumienie Pokojowe w sprawie Bośni i Hercegowiny z 1995 r., zwane „Porozumieniem z Dayton”.

Celem operacji Althea jest nadzorowanie respektowania wojskowych aspektów Porozumienia z Dayton, które dotyczy utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na tym obszarze. Ponadto, zgodnie z koncepcją wzajemnego wsparcia wojskowego Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, część jednostek EUFOR może zostać użyta
w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii w celu wzmocnienia Sił Międzynarodowych dowodzonych przez NATO, które nadzorują przestrzeganie postanowień porozumienia pokojowego przez strony konfliktu.

Pozostałe decyzje rządu


Zobacz także