Umowa offsetowa zawarta 11 grudnia 2013 r. między Skarbem Państwa RP a Nammo Raufoss AS

Rada Ministrów zatwierdziła umowę offsetową zawartą 11 grudnia 2013 r. między Skarbem Państwa RP a Nammo Raufoss AS, przedłożoną przez ministra gospodarki.


11 grudnia 2013 r. zawarta została umowa offsetowa między Skarbem Państwa a Nammo Raufoss AS związana z dostawą komponentów do produkcji amunicji kal. 30 mm MP-T/SD oraz 30 mm AFPSDS-T w związku z dostawą amunicji kal. 30 mm dla Sił Zbrojnych RP. W umowie offsetowej ujęto zobowiązania offsetowe skierowane do Bumar Amunicja SA. Umowa Offsetowa została zawarta na 10 lat, jej wartość wynosi 89.100.000,00 euro.


Zobacz także