Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, przedłożoną przez ministra zdrowia.


 • Rząd chce poprawić dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz samolotowy zespół transportowy.
 • Zakupione zostały 2 śmigłowce szkoleniowe oraz 3 samoloty szkoleniowe.
  • Maszyny będą służyć do przygotowania nowej kadry pilotów.
  • Zmiana jest konieczna, ponieważ średnia wieku pilotów w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym wymusza ciągły dopływ nowych kadr (piloci nie mogą mieć więcej niż 60 lat).
  • Do końca 2023 r. planuje się wyszkolenie co najmniej 32 pilotów.
 • Zakupione zostaną 2 nowe samoloty do transportu sanitarnego.
  • Wymiana floty umożliwi utrzymanie ciągłej, 24-godzinnej, gotowości operacyjnej zespołu transportowego. Nowe samoloty (wraz z nowym sprzętem medycznym) podniosą także bezpieczeństwo i jakość udzielanych świadczeń medycznych.
 • Zmieni się lokalizacja bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, zabezpieczającej województwo małopolskie.
  • Zmiana lokalizacji związana jest z rozbudową infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice.
  • Nowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zostanie wybudowana w Kokotowie, w gminie Wieliczka.
 • Łączne wydatki związane z realizacją programu po wprowadzeniu zmian, w okresie 10 lat wyniosą 141,5 mln zł.
 • Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz także