Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


  • Celem nowelizacji uchwały jest dostosowanie zakresu merytorycznego zadań programu do nowego poziomu wydatków budżetowych na 2019 r. (chodzi o program realizowany w latach 2015-2019 przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy).
  • Zmieniona uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zobacz także