Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)”, przedłożoną przez ministra obrony narodowej.


Uchwała stanowi wykonanie postanowień ustawy o finansach publicznych. Dostosowano treść zmienianej uchwały do:

  • uwzględnienia wszystkich źródeł finansowania programu wieloletniego, w tym limitu wydatków obronnych;
  • zmiany wartości programu stosownie do zawartych umów oraz harmonogramu ich realizacji;
  • liczby pozyskiwanych statków powietrznych.

W pierwotnym kształcie program zakładał pozyskanie dwóch samolotów „małych”  i dwóch samolotów „średnich” oraz ewentualnie jednego używanego samolotu „średniego”.

Jednak ze względu na konieczność prowadzenia równoległego i ciągłego szkolenia załóg lotniczych oraz uwzględnienia czynników eksploatacyjnych, zdecydowano o pozyskaniu dwóch samolotów „małych” i trzech samolotów „średnich”.

Zmieniona uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Monitorze Polskim.


Zobacz także