Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Zmiana programu wieloletniego dotyczy uaktualnienia warunków finansowych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających budowę w latach 2016-2021 stałej siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Ze względu na otrzymane przez muzeum oferty na realizację inwestycji –   przekraczające wcześniej zakładany budżet (na budowę obiektu i wystawy stałej) – zwiększą się całościowe koszty inwestycji do 757,2 mln zł. Realizacja programu wieloletniego wydłuży się – wobec jego dotychczasowych założeń – o 3 miesiące i zakończy w lutym 2021 r.

Szczegółowe zmiany:

  • zwiększenie wartości programu wieloletniego o 98 mln zł – do wykorzystania w latach 2019-2021 r.;
  • uwzględnienie w 2021 r. środków zaplanowanych na 2018 r. w kwocie 74,8 mln zł;
  • uwzględnienie w 2021 r. środków niewykorzystanych w 2017 r. w kwocie l,19 mln zł.

Program będzie finansowany ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 757,2 mln zł w okresie 6 lat, w podziale:

  • 2016 r. – 10 864 000 zł;
  • 2017 r. – 21 613 000 zł;
  • 2018 r. – 77 540 000 zł;
  • 2019 r. – 218581 000 zł;
  • 2020 r. – 280 687 000 zł;
  • 2021 r. – 147 985 000 zł.

Gmach muzeum zostanie wzniesiony na terenie Cytadeli Warszawskiej. Zajmie główne miejsce na jej terenie w zespole muzealnym obok Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego.

Muzeum Historii Polski to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie polityki pamięci i polityki historycznej.

W perspektywie długookresowej ma prezentować najważniejsze zagadnienia dla państwowości i historii Polski. Jego zadaniem będzie promowanie polskiego dziedzictwa historycznego w świecie, a także dotarcie do jak największej liczby osób ciekawych historii i losów naszego państwa oraz przyciągnięcie i zainteresowanie tą tematyką ludzi młodych. Muzeum ma być centrum nowoczesnej edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Placówka, oprócz prowadzenia badań dotyczących dziejów Polski, powinna stać się ośrodkiem głębszej myśli i refleksji o polskiej historii.

Muzeum Historii Polski będzie jedną z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucji kultury w Polsce. Dołączy do coraz liczniejszego grona nowoczesnych placówek muzealnych cieszących się dużą renomą w kraju i zagranicą.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także