Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.


Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie do programu nowych inwestycji. Dotyczy to przede wszystkim budowy ciągu S6 Szczecin – Koszalin, wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa. Budowane będą także obwodnice Wałcza w ciągu S10 i Szczecinka w ciągu S11. Inwestycje te poprawią dostępność transportową portów morskich.

Przewidziano ponadto podwyższenie klasy technicznej części obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód. Odcinek ten będzie drogą klasy S.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 będzie kontynuowana realizacja inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, dzięki czemu powstanie spójna sieć drogowa. Obok sieci dróg szybkiego ruchu budowane są również obwodnice, wyprowadzające ruch poza centra dużych miast. Jest to szczególnie ważne w przypadku tzw. ruchu ciężkiego.

Wszystkie zadania drogowe, których realizacja nastąpi w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, znajdą się w nowym, kompleksowym programie drogowym.


Zobacz także