Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015”, przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej


Znowelizowana uchwała przewiduje przesunięcie dwóch inwestycji z listy ujętej w załączniku nr 2 do załącznika nr 1a.

Chodzi o budowę obwodnicy Marek, w tym:
• budowę drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach do węzła Drewnica (wraz z węzłem),
• budowę drogi S-8 Radzymin-Marki, która stanowi obwodnicę Marek.

Premier Donald Tusk w tzw. II exposé, wygłoszonym w październiku br., zapowiedział, że w 2013 r. ogłoszony zostanie przetarg na budowę obwodnicy Marek w trybie „zaprojektuj i zbuduj”.

Obecnie droga wylotowa przez Marki w kierunku Białegostoku jest najbardziej obciążoną trasą nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce. Z tego względu decyzja o przyspieszeniu budowy obwodnicy jest jak najbardziej uzasadniona. Obok niedawno ogłoszonego przetargu na budowę mostu Grota i wylotówki z Warszawy przez Janki jest to kluczowa dla stolicy inwestycja drogowa.

Nowa droga usprawni ruch i zwiększy jego efektywność, a oddzielając ruch tranzytowy od ruchu lokalnego ułatwi komunikację przez Marki, Ząbki, Zielonkę, Kobyłkę, Wołomin i Radzymin. Obwodnica poprawi spójność sieci drogowej, powstanie bowiem jednolity ciąg komunikacyjny - północna obwodnica Warszawy od węzła A2/S8 w Konotopie do wybudowanej wcześniej obwodnicy Radzymina.

Obwodnica Marek będzie częścią korytarza I (Warszawa - przejście graniczne w Budziskach) obecnej sieci TEN-T oraz przyszłej europejskiej bazowej sieci TEN-T, czyli najważniejszym połączeniem Polski oraz innych państw UE z krajami bałtyckimi - Litwą, Łotwą i Estonią.

Możliwość przenoszenia inwestycji między załącznikami jest zapisana w programie przyjętym uchwałą przez Radę Ministrów w styczniu 2011 r. Dołączono do niego 3 załączniki, w których ujęto inwestycje drogowe przewidziane do realizacji w różnych okresach (załącznik 1 - inwestycje, których realizacja może rozpocząć się do roku 2013, załącznik nr 1a - to lista inwestycji priorytetowych przeznaczonych do realizacji do 2013 r. oraz załącznik nr 2 - inwestycje przewidziane do realizacji po 2013 r.).


Zobacz także