Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.


Rząd zdecydował o przeznaczeniu 5,7 mld zł dodatkowych środków na Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku.

- Środki zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie spółki PKP PLK SA, co pozwoli na zapewnienie finansowania m.in. następujących projektów:

  • prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia;
  • prace na ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C Most Wisła – Czechowice Dziedzice – Zabrzeg;
  • prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok;
  • prace na linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki – Słonice;
  • prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane;
  • poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych – etap III; budowa mostu kolejowego na Odrze w Szczecinie – Podjuchach wraz z robotami towarzyszącymi.

- Pieniądze pochodzić będą w większości ze środków własnych spółki PKP PLK SA przekazanych w ramach emisji skarbowych papierów wartościowych.
- Zwiększenie środków na realizację Krajowego Programu Kolejowego związane jest m.in. ze wzrostem wartości projektów spowodowanych rozstrzygnięciami przetargowymi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także