Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Narodowy Plan Szerokopasmowy”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju Narodowy Plan Szerokopasmowy, przedłożoną przez ministra cyfryzacji.


Narodowy Plan Szerokopasmowy określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. Dokument został dostosowany do nowych celów rozwoju sieci łączności elektronicznej, wytyczonych przez Komisję Europejską.

Do 2025 r.  przewidziano:

  • Powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s.
  • Dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 1 Gb/s dla wszystkich miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego.
    - Chodzi o szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.
  • W pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich.

Nowe cele Narodowego Planu Szerokopasmowego są odpowiedzią na dynamiczny rozwój nowych technologii, wzrost zapotrzebowania na dostęp do internet o wysokich przepustowościach oraz rozwój nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także