Uchwała w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Wa

Uchwała w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Zmianą Umowy Grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Rzecząpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, podpisanej w Warszawie 22 listopada 2004 r., poprzez podpisanie tej Zmiany, przedłożona przez ministra gospodarki.


Polska jest odbiorcą grantu GEF w wysokości 11 mln USD, na podstawie podpisanej 22 listopada 2004 r. umowy grantu Funduszu Powierniczego „Global Environment Facility” (Projekt Efektywności Energetycznej) między Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Umowa grantu weszła wżycie 18 marca 2005 r.

Grant GEF dzieli się na 3 komponenty, a zmiana umowy grantu w tych komponentach będzie następująca:
• Inwestycje energooszczędne (2 mln USD) – według stanu na koniec maja br. środki zostały w pełni wykorzystane (zatem nie będzie tu żadnych zmian);
• Pomoc Techniczna (3,3 mln USD) – pod koniec maja br. do wykorzystania pozostało 1,754 mln USD (obok kontynuacji postanowiono, że zakres pomocy technicznej zostanie rozszerzony i będzie obejmował usuwanie barier w zakresie efektywności energetycznej na poziomie ogólnokrajowym);
• Program częściowych poręczeń kredytowych (5,7 mln USD) – według stanu na koniec maja br. do wykorzystania pozostało 5,6 mln USD (głównym powodem niewykorzystania tych środków był brak zainteresowania poręczeniami wśród potencjalnych beneficjentów; zdecydowano o przeniesienia tych pieniędzy do Krajowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów, działającego w Banku Gospodarstwa Krajowego; zostanie dodany nowy komponent – Komponent Inwestycji Termomodernizacyjnych).

Cele w dziedzinie efektywności energetycznej i ochrony środowiska założone w zmianie umowy grantu są zgodne z polityką energetyczną Polski i Unii Europejskiej. Zadaniem realizowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie inwestycji energooszczędnych w budynkach publicznych i prywatnych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także