Uchwała w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez podpisanie

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej umową między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, przez podpisanie, przedłożoną przez ministra finansów.


Polska udzieli Ukrainie do 100 mln euro kredytu na sfinansowanie eksportu towarów i usług z Polski na Ukrainę, w tym modernizację infrastruktury drogowej granic oraz budowę ukraińsko-polskich przejść granicznych.

Udział dostaw polskich towarów i usług w całości dostaw finansowanych kredytem nie może być mniejszy niż 60 proc. Wszystkie projekty w ramach kredytu będą realizowane przez polskich eksporterów. Wynegocjowane warunki finansowe kredytu dla Ukrainy są preferencyjne w porównaniu do kredytów rynkowych i zapewniają 35 proc. poziom dotowania, zgodnie z wymogami określonymi w regulacjach OECD.

Za udzieleniem kredytu przemawiają przede wszystkim argumenty polityczne, w tym związane z potrzebą wsparcia reform na Ukrainie. Jednocześnie pieniądze z kredytu zostaną wykorzystane do rozwoju współpracy gospodarczej i handlowej z Ukrainą oraz promocji polskiego eksportu na rynku ukraińskim, a także posłużą modernizacji granicy polsko-ukraińskiej.

Propozycję udzielenia Ukrainie preferencyjnego kredytu premier Ewa Kopacz złożyła w styczniu br. podczas swojej wizyty w tym kraju. Inicjatywa ta potwierdza zaangażowanie Polski w niesienie pomocy innym państwom i umacnia pozycję naszego kraju jako donatora (udzielającego pomocy), co powinno zostać pozytywnie ocenione przez kraje OECD.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także