Uchwała w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbędzie się w Krakowie. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 40. sesji w Stambule. Obrady odbędą się w Centrum Kongresowym ICE Kraków w dniach 2-12 lipca br. Koszty tego przedsięwzięcia – w wysokości ok. 16 mln zł – zostaną pokryte z budżetu państwa. Organizacja wydarzenia tej rangi jest ogromnym wyróżnieniem dla Polski i Krakowa.

Komitet składa się z 21 członków – Polska jest jednym z nich. W trakcie sesji Komitet Światowego Dziedzictwa rozpatruje do 45 wniosków o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa  i wydaje rekomendacje dotyczące ochrony 150 miejsc światowego dziedzictwa. Podczas sesji w Krakowie będzie rozpatrywany polski wniosek o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO tarnogórskich kopalni rud ołowiu i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi. Chodzi m.in. o Zabytkową Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach. Byłby to 15 polski obiekt umieszczony na tej liście.

Organizacja tak prestiżowego wydarzenia będzie miała pozytywne skutki dla naszego kraju. Spodziewane jest rozszerzenie i pogłębienie współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Nasze państwo będzie mogło wypromować się jako sprawny organizator spotkań i wydarzeń międzyrządowych oraz kraj atrakcyjny turystycznie. Można też oczekiwać zwiększenia dochodów różnych podmiotów gospodarczych w Krakowie, województwie małopolskim i innych regionach Polski, w związku z pobytem licznych gości zagranicznych w naszym kraju.

Polski rząd będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w Krakowie przedstawicielom ok. 190 krajów (ok. 2 tys. uczestników), które są sygnatariuszami konwencji w sprawie ochrony dziedzictwa kulturalnego i naturalnego UNESCO z 1972 r. Polski rząd i UNESCO będą odpowiedzialni za techniczną i merytoryczną organizację wydarzenia.

Z okazji 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa zostanie przygotowane specjalne wydanie kwartalnika World Heritage w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Będzie poświęcone światowemu dziedzictwu w Polsce i 14 polskim miejscom wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa. Przygotowanie specjalnego wydania kwartalnika, przedstawiającego miejsca Światowego Dziedzictwa państwa-gospodarza, to tradycja podtrzymywana od 2004 r.

Ponadto, od 2006 r. publikowana jest w formie plakatu Mapa Światowego Dziedzictwa jako materiał promocyjny. Mapa Światowego Dziedzictwa 2016-2017 będzie miała na okładce zdjęcie Krakowa (miejsce światowego dziedzictwa, w którym odbędzie się sesja). Logo UNESCO/Światowego Dziedzictwa oraz logo odpowiednich polskich władz i instytucji będzie wyraźnie widoczne. Mapa zostanie wydrukowana przez UNESCO w językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Przewidziano także organizację imprez towarzyszących: forum młodzieży na temat światowego dziedzictwa oraz forum zarządców miejsc światowego dziedzictwa.

Podpisanie porozumienia między polskim rządem a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w sprawie 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa planowane jest w Paryżu na 19 kwietnia br.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także