Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w roku 2022

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej do przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w roku 2022, przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.


Przewodnictwo w OBWE jest sprawowane przez rok przez wybrane państwo  uczestniczące, a decyzję w sprawie wyboru podejmują na zasadzie konsensusu wszystkie państwa OBWE.

Na realizację działań związanych z przewodnictwem w OBWE zostanie zarezerwowane 80 mln zł w rezerwie celowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zobacz także