Uchwała w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2016

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2016, przedłożoną przez ministra rozwoju i finansów.


Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2016 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwałę o zamknięciu rachunków państwowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także