Uchwała w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2011 przedłożona przez ministra finansów

Uchwała w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2011 przedłożona przez ministra finansów.


Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2011 r.
Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów uchwala zamknięcie rachunków państwowych.


Zobacz także