Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zgłoszenie kandydatury Rzeczypospolitej Polskiej i miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. 


Rada Ministrów zgadza się na oficjalne zgłoszenie kandydatury Polski i Łodzi do zorganizowania Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022, zwłaszcza że inicjatywa ta cieszy się dużym poparciem społecznym. Zgłoszenie naszej kandydatury do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu nastąpi przez złożenie listu notyfikującego, podpisanego przez premier Beatę Szydło.

Rząd popiera zorganizowanie w Polsce wystawy i deklaruje, że w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia – w porozumieniu z władzami samorządowymi – powoła publiczną spółkę celową. Po przyznaniu Polsce prawa do organizacji wystawy wszystkie koszty z tym związane zostaną ujęte w programie wieloletnim. Wydatki inwestycyjne byłyby ponoszone w latach 2018-2023 (w ostatnim roku będą finansowane koszty przebudowy infrastruktury po EXPO).

Polska jest zainteresowana zorganizowaniem w Łodzi Wystawy EXPO 2022, poświęconej rewitalizacji obszarów miejskich i uniwersalnym wyzwaniom urbanistycznym. Łódź przechodzi głęboką rewitalizację społeczną i infrastrukturalną, dlatego znakomicie nadaję się do zobrazowania przewodniego tematu wystawy: „City Re: Invented”. To trzecie największe miasto w Polsce, którego unikalna lokalizacja – w centrum Polski i Europy – powinna przyciągnąć do naszego kraju ok. 8,2 mln zwiedzających, zainteresowanych procesami rewitalizacyjnymi i urbanistycznymi. Wystawa zajęłaby powierzchnię 25 ha w centrum miasta i trwała 3 miesiące – od 15 czerwca do 15 września 2022 r. Szacuje się, że 86 proc. infrastruktury wystawowej stałoby się stałą częścią miasta, natomiast pozostałe 14 proc. – zostałoby przetworzone i wykorzystane w innych miejscach. 

Wystawa EXPO nie była organizowana w Europie Środkowo-Wschodniej, dlatego przyznanie prawa do organizacji tak prestiżowej imprezy Polsce, służyłoby międzynarodowej promocji naszego kraju i wzmocniło jego pozycję w regionie.

EXPO 2022 przyczyniłoby się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi i województwa łódzkiego, co powinno skutkować przyciągnięciem nowych inwestorów, krajowych i zagranicznych. W rezultacie doszłoby do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, turystyki oraz poprawiłaby się jakość życia w mieście. Inwestycje związane z organizacją wystawy byłyby prowadzone z wykorzystaniem technologii i idei Smart City (inteligentne miasto), zwiększających i ułatwiających wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w przestrzeni miejskiej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także