Uchwała w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) w Gruzji, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Uchwała w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) w Gruzji, przedłożona przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.


Polski kontyngent policyjny będzie częścią Misji Obserwacyjnej UE w Gruzji, EUMM Georgia. W jego skład wejdzie 20 policjantów.

Misja rozpocznie swe działania 26 września 2008 r., a jej celem będzie wypełnienie porozumień pokojowych na terenie Gruzji. Działania misji będą ściśle skoordynowane z partnerami, zwłaszcza z Organizacją Narodów Zjednoczonych i Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.


Zobacz także