Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przedłożon przez ministra pracy i polityki społecznej.

Uchwała w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej.


Uchwała przewiduje ustanowienie rządowego programu, który zakłada przyznanie niektórym osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne - matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka – pomocy finansowej w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie wypłacana od stycznia do 31 marca 2012 r.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne otrzymują m.in.: matka albo ojciec, opiekun faktyczny dziecka. Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia jest niepodejmowanie lub rezygnacja z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą, która posiada odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.


Zobacz także