Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych, przedłożoną przez ministra zdrowia.


W latach 2019-2025 realizowany będzie program budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego oraz rozbudowy i modernizacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie.

Realizacja programu zapewni pacjentom możliwość skorzystania z najnowocześniejszych metod diagnostyki i leczenia. Dzięki nowym technologiom możliwe będzie stosowanie tzw. terapii spersonalizowanej, co znacząco poprawi efektywność prowadzonego leczenia.

W ramach programu powstanie Uniwersyteckie Centrum Onkologii, które wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na leczenie i poradę onkologiczną oraz efektywność leczenia. Zmodernizowane zostaną oddziały Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Dobudowany zostanie Oddział Pediatrii i Żywienia, z kolei utworzone Ponadregionalne Centrum Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi umożliwi przeprowadzanie zabiegów, których dotychczas nie wykonywano w kraju. Ponadto, rozbudowany Zespół Poradni Specjalistycznych znacząco wpłynie na skrócenie czasu oczekiwania na poradę u specjalisty.

Z budżetu państwa na realizację programu zostanie przeznaczone ponad 590 mln zł. Program będzie realizował Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

 

 

 


Zobacz także