Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”, przedłożoną przez ministra obrony narodowej


Rząd ustanowił nowy program wieloletni „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w ramach programów operacyjnych”. Program będzie finansowany z budżetu państwa. Koszt jego realizacji w latach 2014-2022 wyniesie 91.500,3 mln zł, w tym 15.937,1 mln zł ma być przeznaczone na wydatki w latach 2014-2016. Program zostanie ujęty w projekcie ustawy budżetowej na 2014 r. Większość zawartych w nim programów operacyjnych ma być realizowana z udziałem potencjału polskiego przemysłu obronnego. Proces modernizacji technicznej w latach 2013-2022 to przede wszystkim zagwarantowanie wyższego poziomu unowocześnienia uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Nadzór nad realizacją Programu będzie sprawował minister obrony narodowej.

Pakiet programów operacyjnych:

  • System obrony powietrznej – wydatki obejmą zapewnienie osłony obiektów, centrów administracyjno-operacyjnych wojsk w rejonach operacyjnego rozwinięcia i w trakcie połączonej operacji obronnej w układzie narodowym i sojuszniczym. Do 2022 r. – 26.411,6 mln zł, w latach 2014-2016 – 1.223 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na: przeciwlotnicze zestawy rakietowe średniego zasięgu WISŁA i krótkiego zasięgu NAREW, samobieżne i przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe POPRAD i GROM/PIORUN;
  • Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP. Koszty do 2022 r. to 11.561 mln zł (w latach 2014-2016 zaplanowano 2.684,1 mln zł). Chodzi o zakupy śmigłowców: wielozadaniowo-transportowych, poszukiwawczo-ratowniczych SAR, zwalczających okręty podwodne, uderzeniowych i do przewozu VIP-ów;
  • Zintegrowane systemy dowodzenia oraz zobrazowania pola walki C4ISR. Koszt do 2022 r. – 5.720,6 mln zł (w latach 2014-2016 na zakupy – 2.024,0 mln zł). Chodzi m.in. o: Mobilne Moduły Stanowisk Dowodzenia, aparatownie transmisyjne i teleinformatyczne, wozy dowodzenia i wozy dowódczo-bojowe, radiostacje programowalne (SDR) o wysokiej przepływności, taktyczne systemy transmisji danych;
  • Modernizacja Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Koszty do 2022 r. – 8.648,2 mln zł. Chodzi o zastąpienie starych i wysłużonych wozów bojowych i czołgów nowymi, wyposażonymi w modułową platformę gąsienicową;
  • Zwalczanie zagrożeń na morzu. Do 2022 r. – 13.755,5 mln zł, 2.928,1 mln zł w latach 2014-2016. Zakupy obejmą m.in. nowoczesne niszczyciele min KORMORAN II, okręt patrolowy (podstawowa wersja) ŚLĄZAK, okręty obrony wybrzeża MIECZNIK, okręt rozpoznania elektronicznego DELFIN, okręt ratowniczy, rakiety NSM dla NDR MW;
  • Rozpoznanie obrazowe i satelitarne. Do 2022 r. koszt wynosi 2.550,9 mln zł (757,7 mln w latach 2014-2016). Chodzi m.in. o urządzenia umożliwiające osiągnięcie zdolności operacyjnej w zakresie rozpoznania obrazowego z bezzałogowych systemów powietrznych, utworzenie i wyposażenie Ośrodka Rozpoznania Obrazowego;
  • Indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza TYTAN – do 2022 r. wydatki wyniosą ogółem 3.139,9 mln zł, w okresie 2014-2016 102,5 mln zł. Chodzi o opracowanie nowoczesnego indywidualnego uzbrojenia i wyposażenia żołnierza, zapewniającego optymalną integrację elementów wyposażenia i uzbrojenia z określonym rodzajem działań bojowych;
  • Modernizacja wojsk rakietowych i artylerii – do 2022 r. na ten program operacyjny zostanie przeznaczone 6.992,7 mln zł, a w okresie 2014-2016 planuje się wydatki na kwotę 1.100,5 mln zł. Planuje się zakupy m.in.: modułów dywizjonowych 155 mm armato-haubic z inteligentną amunicją, dywizjonowych wieloprawadnicowych wyrzutni rakietowych HOMAR, samobieżnych moździerzy KTO-M120 RAK;
  • Stymulatory i trenażery – do 2022 r. planuje się wydatki w wysokości 1.052,1 mln zł, w latach 2014-2016 701,1 mln zł. Zakupy obejmą m.in. symulatory taktyczne pola walki, symulatory i trenażery strzelań, symulatory misji samolotów i śmigłowców.

Ponadto przewiduje się zakupy m.in.: samolotów szkolno-treningowych AJT (koszt do 2022 r. 1.454,8 mln zł); samolotów transportowych (do 2022 r. – 452,5 mln zł), kołowych transporterów opancerzonych ROSOMAK (do 2022 r. – 7.862,7 mln zł); przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE (do 2022 r. – 416,2 mln zł); nowego uzbrojenia obejmującego rozpoznanie patrolowe (do 2022 r. 1.481,6 mln zł).

Celem ustanowienia Programu jest zapewnienie elastycznego finansowania jego zadań, w tym zaciągania zobowiązań w poszczególnych latach realizacji, do wysokości łącznej kwoty wydatków określonych dla całego Programu (zgodnie z ustawą o finansach publicznych).

Obecny kryzys gospodarczy, mimo pewnych ograniczeń finansowych w latach 2008-2009, nie ma wpływu na możliwości rozwojowe Sił Zbrojnych RP. Utrzymano stabilną formułę planowania wydatków obronnych Polski. Zakłada się, że w najbliższych dziesięciu latach wydatki na obronę będą wynosić nie mniej niż 1,95 proc. PKB z roku poprzedniego, w tym na modernizację techniczną armii wyniosą ok. 131,4 mld zł. Nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP z kwietnia 2013 r. przesądziła, że na wyposażenie armii w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrza będą corocznie przeznaczone wydatki w wysokości sumy corocznych planowanych wydatków – jednak nie mniej niż 20 proc. środków przeznaczonych na modernizację techniczną wojska.


Zobacz także