Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”, przedłożoną przez ministra zdrowia.


Celem programu jest stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia pacjentów onkologicznych.

Program będzie realizowany w latach 2019–2024 i zakłada kompleksową rewitalizację i rozbudowę istniejącej infrastruktury Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Dzięki inwestycji powstanie nowoczesny i przyjazny pacjentom ośrodek udzielający kompleksowych świadczeń onkologicznych – od profilaktyki przez diagnostykę aż do leczenia i rehabilitacji.

Inwestycja umożliwi:

  • wymianę wyeksploatowanej infrastruktury i stworzenie nowej – m.in. przez budowę i wyposażenie nowego budynku klinicznego, a także remont starego;
  • połączenie działalności szpitala przez konsolidację dwóch kompleksów – przy ul. Wawelskiej i ul. Roentgena w Warszawie;
  • zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń dla pacjentów onkologicznych;
  • rozszerzenie działalności dotyczącej profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o czynniki ryzyka chorób nowotworowych;
  • rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami chorymi przewlekle w celu utrzymania jakości ich życia i pełnionych funkcji społecznych, rodzinnych czy zawodowych;
  • wzrost liczby i poszerzenie zakresu świadczeń onkologicznych;
  • wprowadzenie innowacyjnych terapii, nowych metod opieki oraz technologii medycznych, co w przyszłości przełoży się na jakość leczenia i stan zdrowia pacjentów;
  • poprawę bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz ich rodzin.

Wartość programu wynosi 872 mln zł, z czego prawie 740 mln zł będzie pochodzić ze środków ministra zdrowia.

Centrum Onkologii jest największym szpitalem onkologicznym w Polsce, w którym corocznie hospitalizuje się ponad 80 tys. pacjentów i udziela ponad 370 tys. porad ambulatoryjnych.

Realizacja inwestycji będzie kolejnym krokiem na drodze do rozwoju infrastruktury onkologicznej – w ostatnich 4 latach minister zdrowia dofinansował w tym celu realizację projektów o łącznej wartości blisko 1,7 mld zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także