Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzie, zwierząt domowych i środowiska”, przedłożona przez ministra

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzie, zwierząt domowych i środowiska”, przedłożona przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Zostanie ustanowiony program wieloletni, obejmujący lata 2011-2015, który ma wspierać polskie rolnictwo w zakresie integrowanej ochrony roślin. W ramach programu będą realizowane działania polegające m.in. na uwzględnianiu wszystkich możliwych i dostępnych metod ochrony roślin służących zahamowaniu rozwoju organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony w celu zminimalizowaniu zagrożenia powodowanego przez pestycydy dla zdrowia ludzi i środowiska.

Program będzie wykonywany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w latach 2011-2015. Na jego realizację przeznaczono ponad 38 369 tys. zł.


Zobacz także