Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku”, przedłożona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku”, przedłożona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Rząd zdecydował o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Muzeum II wojny Światowej w Gdańsku”, który będzie realizowany w latach 2011–2014, pod nadzorem, ministra kultury. Na jego sfinansowanie zostanie przeznaczone 358 432 000 zł z budżetu państwa.

Budowa muzeum jest realizacją zapowiedzi premiera Donalda Tuska, który w grudniu 2007 r. mówił o konieczności powołania instytucji ukazującej II wojnę światową ze wspólnej perspektywy: polskiej i europejskiej. Pierwszym krokiem do realizacji tego pomysłu było powołanie 1 września 2008 r. prof. Pawła Machcewicza na pełnomocnika prezesa Rady Ministrów ds. Muzeum II Wojny Światowej. Warto zauważyć, że chociaż od wybuchu wojny minęło ponad 70 lat, to na świecie nie powstało muzeum całościowo ukazujące przebieg największego w XX wieku konfliktu zbrojnego, który przyniósł ludzkości niewyobrażalne cierpienia. Należy podkreślić, że za granicą życzliwie przyjęto pomysł stworzenia muzeum w Polsce, w kraju, który pierwszy stawił zbrojny opór Hitlerowi, i usytuowania go w Gdańsku, w symbolicznym miejscu rozpoczęcia działań wojennych.

Muzeum zakłada prezentację wojennych doświadczeń Polski w szerokim kontekście, zarówno europejskim jak i światowym, z uwzględnieniem losów innych narodów oraz ich walki i cierpienia. Jednym z głównych celów muzeum będzie pokazanie doświadczenia wojennego Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pod wieloma względami odmiennego, i mało znanego w Europie Zachodniej i krajach pozaeuropejskich. Zasadniczy nacisk zostanie położony na przedstawienie w muzeum losów pojedynczych ludzi, oczywiście na tle wydarzeń historycznych, jednak historia militarna będzie tłem dla mało dotychczas eksponowanych aspektów wojny, np. życia codziennego cywili i żołnierzy, terroru okupacyjnego, ludobójstwa, oporu wobec okupantów i przemocy, kolaboracji z wrogiem. Takie ujęcie pozwoli spojrzeć na wojnę nie tylko przez pryzmat działań frontowych, ale także tragicznych przeżyć ludności cywilnej.

Muzeum ma być nowoczesnym obiektem pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. Ma służyć upowszechnianiu wiedzy o II wojnie światowej, pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. Dzięki tej placówce Polska będzie mogła skuteczniej zwalczać nieprawdziwe i krzywdzące określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Oczekuje się, że muzeum wypromuje Polskę, jako kraj wartości i postaw obywatelskich, realizujący program zbliżania do siebie ludzi. Muzeum powinno przyczynić się też do większego zainteresowania turystów Gdańskiem i województwem pomorskim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Zobacz także