Uchwała w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocy dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej, przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.


Uchwała Rady Ministrów umożliwi dokonanie przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym dotyczącymi epidemii COVID-19 oraz brakiem wypłaty pomocy w formie dotacji w związku z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz także