Uchwała w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego pn. „Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030”, przedłożoną przez wiceprezesa Rady Ministrów, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.


Program będzie wspierać organizacje harcerskie, jako strategicznych partnerów państwa w wychowywaniu młodych ludzi.

Instytucją zarządzającą programem będzie Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Określono dwa główne zadania programu:

1. wsparcie kształcenia i działań programowych w organizacjach harcerskich

 • kształcenie metodyczne wychowawców;
 • kształcenie metodyczne osób niepełnoletnich;
 • kształcenie specjalistyczne;
 • praktyki edukacyjne – projekty wychowawcze;

2. wsparcie instytucjonalne organizacji harcerskich

 • organizacje harcerskie, jako partner strategiczny państwa;
 • promocja ruchu harcerskiego w mediach publicznych;
 • rozwój potencjału organizacyjnego i infrastrukturalnego organizacji harcerskich;
 • budowa systemu współpracy z sektorem przedsiębiorstw;
 • konsolidacja środowisk harcerskich i skautowych.

Dodatkowo, w ramach pomocy technicznej, zostaną zapewnione środki na obsługę realizacji programu.

Spodziewane efekty:

 • wzrost liczby młodych osób, którzy podejmą dobrowolną pracę w organizacjach harcerskich;
 • zwiększenie poziomu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców, dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską;
 • wzrost skuteczności i jakości działalności programowej oraz umocnienie potencjału organizacji harcerskich;
 • wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich oraz podmiotów sektora publicznego.

W latach 2018-2030 na realizację programu zaplanowano 197 mln zł.


Zobacz także