Uchwała w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”, przedłożoną przez szefa Służby Cywilnej.


Celem inicjatywy „Obywatel” jest ułatwienie obywatelom kontaktu z administracją. Będzie to możliwe dzięki zebraniu w jednym miejscu informacji na temat usług publicznych, opisanych w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiązanie to powinno zwiększyć poziom zaufania obywateli do państwa i jego instytucji, o którym premier Ewa Kopacz wspominała w exposé.

Inicjatywa „Obywatel” to trzy działania

Serwis informacyjny obywatel.gov.pl

Na tej stronie znajdą się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy obywatelom. Każda usługa zostanie przedstawiona w postaci karty informacyjnej i zostanie opisana w zrozumiały sposób.

Już teraz obywatel wchodząc na tę stronę znajdzie karty usług dotyczących: dowodów osobistych; narodzin, małżeństw i zgonów; meldunku; informacji jak uzyskać odpisy, zaświadczenia, dane z państwowych rejestrów oraz informacji na temat rejestru PESEL (czym jest numer, czym jest rejestr, jak uzyskać numer, itp.). W dalszej kolejności będzie można się dowiedzieć na przykład jak skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych”, zapisać dziecko do żłobka, uzyskać odpis z księgi wieczystej czy wyrejestrować samochód. Do końca lipca 2015 r. na portalu zostaną opublikowane opisy 80 usług publicznych. Dodatkowo zostaną przygotowane uproszczone karty informacyjne, odsyłające do co najmniej 19 rządowych portali tematycznych.

Informacja dla obywatela

To rządowy system informacji telefonicznej połączony z bazą wiedzy niezbędnej do udzielania obywatelom profesjonalnych odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane problemy. System telefoniczny zostanie uruchomiony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwach i urzędach wojewódzkich. W kolejnym etapie zostanie uzupełniony o urzędy centralne. System będzie uwzględniał potrzeby osób wykluczonych cyfrowo lub mających kłopoty ze zrozumieniem procedur administracyjnych.

Konsultanci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą telefonicznie informować obywateli, gdzie mogą załatwić swoje sprawy. Chodzi o to, aby nie odsyłać obywatela do innych instytucji, ale „jednym telefonem” załatwić jego sprawę. W bardziej skomplikowanych czy nietypowych sprawach konsultant będzie mógł przełączyć obywatela do infolinii urzędowej lub branżowej.

System „Informacja dla obywatela”, oprócz udzielania informacji, będzie także zbierał  sygnały od obywateli w różnych sprawach. Będą one analizowane, pod ewentualnych zmian w prawie. System ma ruszyć z końcem lipca 2015 r.

Rekomendacje dotyczące komunikowania się administracji z obywatelem

Przygotowane zostaną dwie broszury dla urzędników na ten temat.

Pierwsza – ma zawierać rekomendacje dotyczące reagowania na sygnały obywatelskie. Z jednej strony chodzi o to, aby urzędy rzeczywiście pomagały w rozwiązaniu problemu zgłoszonego przez obywatela i robiły to w sposób dla niego zrozumiały. Z drugiej strony chodzi o to, aby urzędy właściwie korzystały z wiedzy, jaka wynika z problemów obywateli, oraz informacji nadsyłanych przez nich w listach, skargach, petycjach i wnioskach. Działanie takie powinno zwiększyć skuteczność i efektywność funkcjonowania administracji.

Druga broszura będzie zawierać rekomendacje w zakresie uproszczonego języka urzędowego. Skomplikowane i niezrozumiałe sformułowania stosowane w pismach i komunikatach urzędowych często utrudniają obywatelom załatwienie sprawy. Rekomendacje powinny pomóc urzędnikom w pisaniu jak najprostszym językiem.


Zobacz także