Uchwała w sprawie programu „GovTech Polska”

Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie programu „GovTech Polska”, przedłożoną przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Głównym celem programu jest zwiększenie efektywności wdrażania innowacji przez sektor publiczny. Ma się to odbywać w dialogu ze społeczeństwem, sektorem prywatnym oraz zagranicą.

Określono trzy najważniejsze obszary działań:

  • Opracowywanie innowacyjnych modeli pozyskiwania od obywateli oraz w ramach instytucji publicznych, informacji o potrzebach oraz sugestiach ich zaspokojenia. Realizowane w ramach programu projekty mają wytworzyć mechanizmy dialogu ze społeczeństwem pozwalające na zdobycie wiarygodnych informacji o jego potrzebach oraz wykorzystać wiedzę o funkcjonowaniu sektora publicznego do ułatwienia wdrażania pomysłów obywateli.
  • Dofinansowywanie lub finansowanie innowacyjnych projektów usprawniających działanie sektora publicznego ze szczególnym naciskiem na rozwiązania usprawniające interakcje obywateli oraz przedsiębiorców z instytucjami publicznymi.
  • Podnoszenie kompetencji sektora publicznego dotyczących innowacyjności oraz popularyzacji obecnie istniejących, w poszczególnych instytucjach, dobrych praktyk. Chodzi także o wspieranie obecnie istniejących programów innych instytucji dotyczących innowacyjności poprzez dodatkowe finansowanie, lub wsparcie merytoryczne.

Program jest realizowany przez istniejący przy premierze Zespół ds. Programu GovTech Polska, który od ponad roku testuje metodologię przyjętą przy realizacji programu. Metodologia ta zakłada przede wszystkim podejście modułowe, tj. przeprowadzanie pilotaży poprzedzających wdrożenie danego pomysłu na szerszą skalę. Dzięki temu,  minimalizuje się ryzyko niepowodzenia oraz oszczędza środki, które w innym przypadku byłyby wydane na znacznie droższe poprawki do docelowego systemu.

W ramach programu możliwe jest dofinansowywanie działań podejmowanych przez centralne oraz lokalne instytucje publiczne, a także udzielanie grantów w ramach wcześniej sformułowanych zasad. Program umożliwi także zawieranie porozumień międzynarodowych oraz finansowanie międzynarodowych przedsięwzięć służących realizacji celów programu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu: https://govtech.gov.pl. Zgłoszenia do konkursów dla małych i średnich przedsiębiorców oraz innych innowatorów, dotyczące opracowywania rozwiązań dla sektora publicznego, przyjmowane są do 28 października br. poprzez stronę https://konkursy.govtech.gov.pl.


Zobacz także