Uchwała w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej, przedłożoną przez ministra gospodarki.


Polska będzie uczestnikiem Światowej Wystawy EXPO 2015 w Mediolanie. Rada Ministrów wyraziła zgodę na powołanie Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej.

Wystawa odbywać się będzie od 1 maja do 31 października 2015 r., pod hasłem „Żywienie planety, energia dla życia”. Swój udział w imprezie EXPO w Mediolanie zgłosiło 138 krajów, w tym m.in.: Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwajcaria, Węgry, Chiny, Słowacja, Indie.

Wystawa w Mediolanie będzie okazją do wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa i jakości żywności oraz stosowanych w rolnictwie technologii. Będzie również doskonałą płaszczyzną do zaprezentowania osiągnięć poszczególnych krajów w branży żywnościowej. Zaprezentowane będą najnowsze trendy w promowaniu zdrowej żywności oraz działania edukacyjne na temat odpowiedniego i bezpiecznego dla zdrowia żywienia. Udział Polski w EXPO we Włoszech może być również doskonałą okazją do pogłębienia kontaktów gospodarczych i handlowych z tym krajem.

Właściwe i profesjonalne przygotowanie polskiej wystawy na EXPO pod względem ekspozycyjnym i programowym może przełożyć się na długofalowe korzyści, takie jak wzrost obrotów handlowych czy bezpośrednie inwestycje kapitałowe w Polsce.

Polska od 1992 r. brała udział we wszystkich wystawach światowych, wyjątkiem była wystawa w Yeosu w 2012 r. Sukcesem okazała się wystawa w Szanghaju, gdzie pawilon polski odwiedziło aż 8,5 mln osób.

Dotychczasowy Polski udział w tych prestiżowych imprezach umożliwił promocję naszego kraju na międzynarodowej arenie i przyniósł bezpośrednie korzyści dla polskiej gospodarki poprzez zwiększenie inwestycji przez polskich przedsiębiorców, wzrost inwestycji zagranicznych oraz zwiększenie ruchu turystycznego.


Zobacz także