Uchwała w sprawie organizacji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Krakowie w 2022 r.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie organizacji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Krakowie w 2022 r., przedłożoną przez ministra sportu i turystyki.


Rząd deklaruje współpracę w organizacji w 2022 roku w Krakowie oraz w regionie tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich (ZIO Kraków 2022).

Minister sportu i turystyki będzie upoważniony do koordynowania działań wspierających organizację ZIO Kraków 2022 oraz do przekazania Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu (MKOl) odpowiednich gwarancji, w tym m.in. zapewnienia, że podczas igrzysk będą stosowane zasady Światowego Kodeksu Antydopingowego oraz Zasady Antydopingowe Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Ideę organizacji zimowej olimpiady poparł rząd Republiki Słowackiej, podejmując w marcu 2013 r. uchwałę w sprawie wsparcia kandydatury Krakowa w staraniach o organizację ZIO. Podczas spotkania w Popradzie (w marcu 2013 r.) premierzy obu państw podpisali List intencyjny o współpracy obu rządów przy organizacji XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w 2022 r..

We wrześniu 2013 r. prezesi Polskiego i Słowackiego Komitetu Olimpijskiego podpisali Umowę o ustanowieniu wspólnego Komitetu koordynacyjnego ds. procedury przetargowej. Prezydent Krakowa powołał Komitet Konkursowy ZIO Kraków 2022 oraz Zespół Zadaniowy ds. przygotowania kandydatury Krakowa. Ponadto wszystkie podmioty zaangażowane w realizację igrzysk, w tym m.in.: prezydent Krakowa, marszałek województwa małopolskiego, rady miast (Zakopane, Katowice, Oświęcim, Myślenice) oraz rady gmin (Bukowina Tatrzańska, Kościelisko) podjęły uchwały wyrażające poparcie dla organizacji zimowych igrzysk w Krakowie.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją – uroczyste otwarcie i zamknięcie igrzysk planowane jest w Krakowie. Konkurencje sportów lodowych zostaną rozegrane w Strefie Kraków, sporty na śniegu – w Strefie Tatry-Zakopane, a w Strefie Tatry-Jasna po stronie słowackiej odbędą się zawody w narciarstwie alpejskim.

Przewiduje się budowę trzech wiosek olimpijskich – w Krakowie, Zakopanem oraz w Liptowskim Mikulaszu.

Za projekt koncepcji igrzysk oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej odpowiadają Polski i Słowacki Komitet Olimpijski, miasto Kraków oraz Komitet Konkursowy. Igrzyska zimowe będą finansowane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, budżetów obu państw, środków przekazanych przez MKOl oraz sponsorów.

Decyzję o wyborze Miasta Gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich oraz XIII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich podejmie MKOl podczas 127 Sesji w Kuala Lumpur 31 lipca 2015 r.

Oczekuje się, ze organizacja ZIO Kraków 2022 r. stanie się silnym impulsem do rozwoju ekonomicznego i infrastrukturalnego regionu, a przede wszystkim przyczyni się do promowania marki i wizerunku Polski na całym świecie.


Zobacz także