Uchwała w sprawie nawiązania przez Rzeczpospolitą Polską stosunków dyplomatycznych z Królestwem Bhutanu, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych

Uchwała w sprawie nawiązania przez Rzeczpospolitą Polską stosunków dyplomatycznych z Królestwem Bhutanu, przedłożona przez ministra spraw zagranicznych


Rząd zadeklarował gotowość nawiązania stosunków dyplomatycznych z Królestwem Bhutanu.

Dla Polski nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Bhutanem, i tym samym poszerzenie listy państw azjatyckich, z którymi utrzymujemy oficjalne kontakty, będzie skutkować efektywniejszym wpływaniem na procesy zachodzące w Azji. Pozwoli nam także aktywnie włączyć się w działania Unii Europejskiej w regionie Azji oraz zwiększy możliwości pozyskiwania głosów na forum ONZ w przypadku konkretnych spraw ważnych dla naszego kraju.

Bhutan jest członkiem ONZ od 1971 r. Uczestniczy w działaniach licznych agend tej i innych organizacji międzynarodowych. Aktualnie utrzymuje stosunki dyplomatyczne z 33 państwami (w tym 7 członkami Unii Europejskiej: Austrią, Belgią, Danią, Finlandią, Hiszpanią, Niderlandami i Szwecją) oraz UE.

To państwo mające stabilną sytuację społeczno-polityczną, o strategicznym położeniu między Chinami a Indiami, z którymi utrzymuje specjalne więzi na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej i gospodarczej (waluta Bhutanu powiązana jest z indyjską rupią).

MSZ nie przewiduje otwarcia przedstawicielstwa dyplomatycznego i urzędu konsularnego w stolicy kraju Thimphu, a sprawy dotyczące kontaktów z Bhutanem byłyby w gestii polskiej ambasady w New Delhi.


Zobacz także