Uchwała w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2013 i 2014, przedłożona przez ministra zdrowia.

Uchwała w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” w roku 2012 oraz kierunków realizacji zadań tego programu w roku 2013 i 2014, przedłożona przez ministra zdrowia.


Program, który będzie realizowany do 2015 r., ma doprowadzić do zmniejszenia  zachorowalności na nowotwory o ok. 10 proc. oraz poprawić skuteczność leczenia tych chorób w Polsce do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Oznacza to, że wyleczeń wśród mężczyzn powinno być ok. 40 proc., a wśród kobiet – ok. 50 proc. Realizacja programu powinna również poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii.

W budżecie na 2012 r. na realizację programu zaplanowano 250 mln zł. Środki te będą przeznaczone m.in. na:
• prewencję nowotworów złośliwych, zwłaszcza będących następstwem palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia;
• profilaktykę i wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi;
• badania przesiewowe służące do wczesnego wykrywania raka  jelita grubego;
• opiekę nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe;
• zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów;
• poprawę działania systemu radioterapii onkologicznej (doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii);
• poprawę standardów leczenia operacyjnego raka płuca (doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii);
• doskonalenie diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych;
• poprawę jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci;
• szkolenie lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii;
• poprawę funkcjonowania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach.

Działania te będą kontynuowane w latach 2013-2014. W tym okresie na realizację programu zostanie przeznaczone rocznie co najmniej 250 mln zł.


Zobacz także