Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023

Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.


W latach 2021-2023 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

  • 2021 r. – 30 osób;
  • 2022 r. – 40 osób;
  • 2023 r. – 40 osób.

Decyzja rządu związana jest z trudną sytuację finansów publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjętymi przez Radę Ministrów działaniami, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych w administracji.


Zobacz także