Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022

Rada Ministrów przyjęła dokument: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020-2022, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.


Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

  • w 2020 r. –  490 osób,
  • w 2021 r. – 550 osób,
  • w 2022 r. –  600 osób.

Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej.
Możliwość uzyskania mianowania stanowi szansę na zatrzymanie w korpusie najlepszych pracowników zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

 


Zobacz także