Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021

Rada Ministrów przyjęła dokument: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2019-2021, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.


Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób, w 2021 r. – 550 osób.

Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej jest jednym z istotnych czynników służących budowaniu profesjonalnego korpusu służby cywilnej.

W latach 2017-2018 po raz pierwszy od wielu lat podwyższono limity mianowań w służbie cywilnej. W 2017 r. mianowanie uzyskało najwięcej osób od 2012 r. – udało się tym samym odwrócić niekorzystną tendencję z okresu, gdy limit utrzymany był na najniższym w historii poziomie (lata 2013-2016). W 2017 r. po raz pierwszy po latach 2010-2015 odnotowano osoby, które nie zmieściły się w ustalonym limicie mianowań.

Możliwość uzyskania mianowania stanowi szansę na zatrzymanie w korpusie najlepszych pracowników zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Niewystarczające szanse na uzyskanie mianowania mogą przyczyniać się do odchodzenia ze służby cywilnej osób o wysokich kwalifikacjach i powodować trudności w pozyskaniu dobrze wykształconych kadr.


Zobacz także