Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020

Rada Ministrów przyjęła dokument: Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2018-2020, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.


Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2018 r. – 350 osób, w 2019 r. – 420 osób, w 2020 r. – 490 osób.

Stopniowe podnoszenie limitu mianowań powinno przyczynić się do zaangażowanego i rzetelnego wykonywania zadań w służbie cywilnej przez coraz bardziej wykwalifikowanych urzędników (mianowanie zawsze jest poprzedzone trudnym sprawdzianem kompetencji). Wyznaczone limity powinny też skłonić do związania się z administracją państwową, głównie ludzi młodych i w średnim wieku, zainteresowanych osobistym rozwojem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, którzy powierzone zadania będą wykonywać w sposób całkowicie profesjonalny, przyczyniając się w ten sposób do fachowego i sprawnego funkcjonowania administracji rządowej. 


Zobacz także