Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2013-2015, przedłożony przez szefa służby cywilnej

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2013-2015, przedłożony przez szefa służby cywilnej


Ustalono trzyletni limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: w 2013 r. - 200 osób, w 2014 r. - 200 osób i w 2015 r. - 200 osób.

Oznacza to, że w najbliższych trzech latach łączna liczba mianowań wyniesie 600 osób. Uzyskanie statusu urzędnika mianowanego służby cywilnej, będące sprawdzianem kompetencji, służy budowie profesjonalnego korpusu służby cywilnej.
 


Zobacz także