Stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 780)

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 780), przedłożone przez ministra obrony narodowej.


Rząd popiera rozwiązania przygotowane przez prezydenta, polegające na włączeniu zapisu mówiącego o zapewnieniu stabilnych warunków finansowania rozwoju krajowego systemu obrony powietrznej do projektu nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP.

Zgodnie z propozycją prezydencką, na wyposażenie Sił Zbrojnych w środki obrony przeciwrakietowej w ramach systemu obrony powietrznej w latach 2014-2023 z budżetu państwa mają być corocznie przeznaczane odpowiednie kwoty.

Rząd podziela pogląd, że dofinansowanie systemu obrony powietrznej jest jedną z najpilniejszych i najważniejszych potrzeb warunkujących stały rozwój potencjału armii. W ocenie skali zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski należy wymienić wszystkie rodzaje tych zagrożeń - od tradycyjnych (śmigłowce i samoloty), po nowoczesne (rakiety balistyczne i pociski manewrujące). Z tego względu współczesny system obrony powietrznej powinien odpowiadać tym zagrożeniom. Rząd zaproponował, aby finansowaniem objąć także obronę przeciwlotniczą, zachowując jednak priorytet wydatków ukierunkowanych na obronę przeciwrakietową.

Zdaniem rządu, coroczne przeznaczanie dodatkowych środków budżetowych na modernizację i doposażenie systemu obrony powietrznej kraju wpisuje także się w budowę sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej.


Zobacz także