Stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027), przedłożone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.


Rada Ministrów popiera ideę przeprowadzenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956, której realizację umożliwia prezydencki projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Rząd zgadza się, że ofiary terroru komunistycznego bezsprzecznie zasługują na godne upamiętnienie.

Rząd ma jednak uwagi do konkretnych przepisów, które powinny zostać uwzględnione w ostatecznej wersji ustawy. Dokonał też wstępnego oszacowania skutków finansowych proponowanej nowelizacji i uważa, że wszystkie koszty obowiązywania nowej regulacji powinny być finansowane w ramach limitu wydatków określonych w ustawie budżetowej na dany rok. 


Zobacz także